Socialt arbejde og hvordan

Jeg har efterhåden arbejdet som kontaktperson i en kriiminalitets forebyggende foranstaltning, i omkring tre år. Det var aldrig min plan at jeg skullle lave sådan noget arbejde, men jeg er faktisk blevet ret så glad for det. Noget jeg til gengæld ikke sætter så stor pris på, hvis jeg endelig skal finde noget, er den slags mennessker som også laver sådan noget arbejde. Det her drejer sig ikke om allesammen, langt fra, men der er en bestemt gruppe af deem som vælger at lave socialt arbejde, som jeg mener er helt galt på den. Det er ikke fordi de ikke ønsker at andre får det bedre, tværtimod, det er mere vejen derhen, som ofte skilder vandene. Det er mit indtryk at der er en ny og en gammel skole indenfor feltet, i min optik er de forskellige på en række områder.

Socialt arbejde og hvordan

Den gamle skole

Socialt arbejde og hvordan

Mange af dem jeg møder på mit arbejde, kontaktpersoner, socialrådgivere og pædagoger, er børn af en anden tid end jeg er. Det kommer meget klart til udtryk i den måde de behandler borgerne, eller klienterne om man vil, på. I den gammeldags pædagogik var det sådan, at man ved at gå foran med et godt eksempel, skulle forsøge at ændre unge menneskerd adfærd. Det var også sådan, at relationen til den unge, eller kærligheden om man vil, var noget som var en given størrelse, for at hjælpe den unge med at få et bedre liv. Dem der tænker sådan er der mange af, og jeg vil vove den påstand, at der er mange unge som ender med at få nederlag på den konto. Når en pædagog eller kontaktperson deltager i alle dele af en ungs liv, ender det ofte med en form for afhængighedsforhold. Problemet med det er, at den unge aldrig lærer at klare sig selv. eller sagt på en anden måde; hvis man giver en person med raske ben et sæt krykker og han bruger dem, holder hans ben op med at virke efter et stykke tid. Her er der, efter min overbevisning, mere talee om at behandleren får et kick ud af, at gøre noget som vedkommende mener er noget godt for andre, men i virkelighedens verden sjældent er det.

Den moderne metode

I moderne socialt arbejde, er det nogle andre ting som er i spil. Her handler det mere om at gørre klienten, den unge eller familien, i stand til at stå på egne ben, end at hjælpe dem med at gøre en masse praktiske ting. Hvis en borger skal bruge en elektriker inden byggestart og godt selv ved at han kan finde en lige her, er der vel ingen grund til at gå ind i det? Den måde at tænke på er en indgroet del af mit arbejde, nogle kolleger forstår slet ikke at jeg hellere vil lade en ung gå til jobsamtale og ikke få jobbet, end at gå med derhen. Men jeg vil mene at det er bedre at tale om hvorfor det gik galt så han kan lære det, end at han får et job uden at forstå hvad det indebærer at være til jobsamtale. Det er viden han kan tage med sig!